Česky English
Archiv Františka Slámy > AFS - Archiv Marie Jetonické

AFS - Archiv Marie Jetonické

 

Marie Jetonická

(1913-1984)

 

se narodila v rodině kováře; její prastrýc byl kapelníkem českého krajanského spolku v Chicagu.

Hudební základy získala v České hudební škole v Teplicích pod vedením klavíristy Aloise Sarauera. V letech 1928-32 studovala na Státním československém ženském ústavu učitelském v Praze ve třídě Emila Hlobila. Jiný z profesorů této školy, někdejší houslista České filharmonie a jeden z organizátorů pražského hudebního života Antonín Srba ji doporučil k dalšímu studiu klavírní hry u Viléma Kurze a zpěvu u Hilberta Vávry; díky němu se také setkala se skladateli Josefem Sukem, Vítězslavem Novákem, Jaroslavem Křičkou, Silvestrem Hippmanem a s dirigentem Nikolajem Malkem. Srba uvedl Marii Jetonickou jako sólistku na koncertech pořádaných pražskou konzervatoří a Uměleckou besedou, kde v roce 1942 vystupovala i s Františkem Slámou. Z iniciativy Hilberta Vávry uskutečnila několik nahrávek koloraturních árií a českého operního repertoáru.

Pozůstalost Marie Jetonické tvoří nejstarší část Archivu Františka Slámy.

 

 

 

Teplice 1928

 

 

 Třída Aloise Sarauera, 1928 

 

 

Hudební škola

v Teplicích

(1926-1928)

 

 

 

 

Praha, učitelský ústav (1928-1932)

 

 Třída Emila Hlobila, 1928

 

 

 

Emil Hlobil, třídní výlet 1931

  

 

 

   

 

 

První kantorská "štace": Ondřejov 1932

 

 

 

Výběr z korespondence: Hilbert Vávra, Gabriela Horvátová, Růžena Kurzová

 

 

 

Antonín Srba, Praha 1931

  

 

 

 

 

     

 

 

V 50.letech organizovala Marie Jetonická spolupráci pražských středních škol s Českou filharmonií  (tzv.patronátní školy ČF) - 60.léta: Jak se muzicírovalo na venkově

 

 

     

 Z archivu Marie Jetonické

 

 

 


 

Veškerá práva autora webové stránky frantisekslama.com a vlastníků autorských práv k dílům a výkonům zaznamenaným na této stránce jsou vyhrazena. Publikování obsahu nebo jeho částí podléhá souhlasu podle autorského zákona. Kontaktujte prosím správce stránky.

 

top