Menu Close

Diskografie Ars rediviva

(Podrobněji:  Ars rediviva, Ars rediviva část 2, Milan Munclinger 1923-1986, Viktorie Švihlíková, Fonotéka, František Sláma 1923-2004)

Nahrávky Ars rediviva pro Supraphon a Panton (řazeno chronologicky, uvedený rok je vždy rokem vydání nahrávky)/Ars Rediviva recordings with Supraphon and Panton:

· Händel, G.F.: Komorní trio G dur, Sonáta c moll/Telemann, G.P.: Triová sonáta F dur (Supraphon 1953/54, Q SUF 20041 ). M. Munclinger, V.Žilka, F.Hanták, J.Šimandl, V.Švihlíková – Realizace a nastudování: M.Munclinger

· Bach, J.S.: Hudební obětina (Supraphon 1959, DV 5574) – M.Munclinger, S.Duchoň, K.Bidlo, J.Baxa, J.Vlach, V.Snítil, J.Motlík, F.Sláma, F.Pošta, V.Švihlíková – Realizace a nastudování: M.Munclinger

· Benda, J./Zelenka, J.D./Finger, G.: Sonáty (Supraphon 1961, DV 5766) – M.Munclinger, S.Duchoň, L.Štibor, K.Bidlo, F.Sláma, V.Švihlíková

· Stamic, J.V.: Orchestrální tria (Supraphon 1961, DV 5729) – Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Hurník, I.: Sonata da camera pro flétnu, hoboj, violoncello a cembalo (Supraphon 1962, DV 5881) – M.Munclinger, S.Duchoň, F.Sláma, V.Švihlíková

· Komorní skladby rodiny Bachů (Supraphon 1962, DV 5811/SV 8060) – M.Munclinger, S.Duchoň, V.Snítil, F.Sláma, V.Švihlíková

· Telemann, G.P.: Kvartety/Sonáty (Supraphon 1962, DV 5966) – M.Munclinger, S.Duchoň, K.Bidlo, V.Snítil, F.Sláma, V.Švihlíková

· Zelenka, J.D.: Ouverture/Sinfonia concertante (Supraphon 1964, SV 8164/DV 6042) – Komorní orchestr B. Martinů /Sólisté Ars rediviva: S.Duchoň, K.Bidlo, V.Snítil, F.Sláma, J.Hála – Dirigent: M.Munclinger

· Couperin, F./Rameau, J.P.: Apoteóza Corelliho /Astrée/Pièces de Clavecin en concerts (Supraphon 1964, SV 8127/DV 6004) – M.Munclinger, S.Duchoň, V.Snítil, F.Sláma, V.Švihlíková

· Bach, J.S.: Braniborské koncerty BWV 1046-1051 (Supraphon 1965, SV 8303-04/DV 6200 – Columbia Music Entertainment 1965, COCQ-83812 – Reedice: Supraphon 1977, 1993) – M.André, R.Beránek, K.Bidlo, F.Čech, S.Duchoň, J.Hála, J.Chvapil, J.Josífko, V.Klár, J.Köhler, J.Mihule, J.Motlík, K.Novotný, L.Pospíšil, F.Pošta, K.Řehák, F.Sláma, V.Snítil, S.Srp, K.Šenfluk, M.Štefek, V.Švihlíková, V.Velan – Dirigent: Munclinger

Informace o zahraničních reedicích v letech 1965-2010

František Sláma vzpomíná na natáčení 2. Braniborského koncertu s Mauricem André (zvukový záznam z roku 1998).mp3

· Vivaldi, A.: Koncerty (Supraphon 1965, DV 6162/SV 8289 – Reedice: Supraphon 1988) – M.Munclinger, S.Duchoň, K.Bidlo, V.Snítil, F.Sláma, J.Hála

· Bach, J.S.: Umění fugy (Supraphon 1966, SV 8368-9/DV 6258-9) – J.Mihule, S.Duchoň, K.Bidlo, J.Meszáros, V.Snítil, B.Ludvík, J.Baxa, J.Plšek, J.Hölzel, J.Köhler, J.Kroft, R.Mjazga, J.Motlík, K.Řehák, V.Klár, F.Sláma, K.Novotný, L.Pospíšil, F.Pošta, V.Švihlíková, J.Hála – Instrumentace, realizace a nastudování M.Munclinger

· Monteverdi, C.: Lamento d´Arianna (Supraphon 1966, DV 6273) – M.Mrázová zpěv – Continuo: J.Hála, F.Sláma

· Marini, B.: Sonáta pro housle a continuo, La Gardana (Supraphon 1966, DV 6273) – V.Snítil, J.Hála, F.Sláma

· Bach, J.S.: Triové sonáty a ansámblové skladby (Supraphon 1967, 1(0)11 0241-2) – M.Munclinger, J.Jelínek, S.Duchoň, J.Mihule, K.Bidlo, V.Cvrček, V.Snítil, J.Köhler, M.Vítek, J.Motlík, K.Řehák, V.Klár, F.Sláma, F.Pošta, Z.Benda, J.Hála/Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Bach, J.S.: Hudební obětina (Supraphon 1967, 1 11 0230 – Reedice: Supraphon 1995) – M.Munclinger, S.Duchoň, K.Bidlo, V.Snítil, J.Motlík, F.Sláma, F.Pošta, J.Hála – Realizace a nastudování: M.Munclinger

· Bach, J.Ch./Mozart, W.A. (Supraphon 1968, 1 11 0465) – M.Munclinger, G.Novák, S.Duchoň, V.Snítil, J.Motlík, F.Sláma, J.Hála

· Vivaldi, A.: Koncerty (Supraphon 1969, 1 (0) 10 0510 – Reedice: Supraphon 1988) – Sólisté: K.Bidlo, F.Čech, S.Duchoň, J.Mihule – Continuo: F.Sláma, J.Hála – Orchestr Ars rediviva/Dirigent: M.Munclinger

· Bach, C.P.E.: Orchestrální sinfonie (Supraphon 1969, 1 (0) 10 0576) – Orchestr Ars rediviva/Dirigent: M.Munclinger

· Bach, J.S./Bach, J.Ch./Bach, W.F: Sinfonie (Supraphon 1969, 1 (0) 10 0486) – Orchestr Ars rediviva/Dirigent: M.Munclinger

· Bach, C.P.E.: Triové sonáty (Supraphon 1969, 1 (0) 11 0640) – M.Munclinger, V.Snítil, F.Sláma, J.Hála

· Telemann, G.P.: Koncerty (Supraphon 1971, 1 10 1045) – Sólisté: F.Čech, J.Válek, J.Mihule, S.Duchoň, J.Chvapil, K.Bidlo, V.Snítil, F.Sláma, F.Pošta, J.Hála – Orchestr Ars rediviva/Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Beethoven, L./ Rejcha, A. : Komorní skladby (Panton 1971, 1 (0) 1 0263) – M.Munclinger, V.Snítil, J.Motlík, F.Sláma

· Zelenka, J.D.: Nářky proroka Jeremiáše (Supraphon 1971, 1 (0) 12 0883) – Sólisté: T.Altmeyer, K.Berman, N.Casei – Orchestr Ars rediviva/Sólisté: F.Čech, D.Tarabová (Čechová), S.Duchoň, F.Sláma, V.Velan, F.Pošta, J.Hála/Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Koncerty J.S.Bacha (Supraphon 1972, 1 (0) 10 1201) – Sólisté: J.Hála, V.Snítil, J.Válek, P.Verner – Continuo: F.Sláma, J.Hála – Orchestr Ars rediviva/ Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Richter, F.X.: Triové sonáty (Supraphon 1972, 1 (0) 11 1105) – M.Munclinger, F.Sláma, J.Hála

· Bach, J.S.: Orchestrální suity (Supraphon 1972, 1 (0) 10 1361 – Instituto Geografico de Agostini 1972, GMD 1/13 – Reedice: Supraphon 1993) – Sólisté: M. Kejmar, S.Šimek, J.Svejkovský, J.Válek, J.Mihule, P.Verner, J.Vagoun, F.Herman – Continuo: F.Hála/F.X.Thuri – Orchestr Ars rediviva/Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Händel, G.F.: Triové sonáty op. 2 a 5 (Supraphon 1974, 1 11 1251-3 – Reedice: Supraphon 1989, SU 3646-2) – M.Munclinger, P.Verner/V.Snítil/A.Novák, F.Sláma, J.Hála – Realizace M.Munclinger

· Benda, F: Sinfonie (Supraphon 1974, 1 10 1641-2 – Reedice: Supraphon 2002, SU 3646-2) – Orchestr Ars rediviva/Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Händel, G.F.: Vodní hudba/Hudba k ohňostroji (Supraphon 1974, 1 10 1556 – Columbia Music Entertainment 1974, COCQ-83814 – Instituto Geografico de Agostini 1974, GMD 1/9 – Reedice: Supraphon 1989 a 1993) – Orchestr Ars rediviva/Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Bach, C.P.E.: Triové sonáty (Supraphon 1975, 1 11 1675) – M.Munclinger, J.Válek/A.Novák, F.Sláma, J.Hála

· Benda, J.A.: Bendův nářek/Ariadna na Naxu (Supraphon 1975, 1 12 1633) – Sólisté: J.Jonášová sopán/ M.Tomášová Ariadna, V.Fišar Theseus, V.Zinková Oreada – Orchestr Ars rediviva/Realizace a dirigent: M.Munclinger – Překlad textů: E.Bezděková /V.Renč/M.Munclinger

· Barokní flétnové sonáty – Vivaldi/Blavet/Benda F./Telemann/Bach C.P.E. (Supraphon 1974, 1 11 1677) – M.Munclinger, F.Sláma, J.Hála/F.X.Thuri

· Händel, G. F.: Sonáty pro flétnu a continuo (Supraphon 1975, 1 11 1891-92 G) – J.Válek flétna – J.Hála, F.Sláma continuo

· Bach, J. S.: Es ist vollbracht, 4. árie z kantáty Sehet, wir geh´n hinauf gen Jerusalem, BWV 159 (Supraphon 1975, 1 19 1801, převzato z Čs.rozhlasu) – Sólista: O.Peter bas – Continuo: J.Hála, F.Sláma – Ars rediviva/ J.Vagoun hoboj/Nastudování: M.Munclinger

· Bach, J. S.: Aechzen und erbärmlich Weinen5. árie z kantáty Meine Seufzer, meine Tränen, BWV 13 (Supraphon 1975, číslo snímku: 72355, převzato z Čs.rozhlasu) – Sólista: O.Peter – Continuo: J.Hála, F.Sláma – Ars rediviva/Nastudování a flétna: M.Munclinger

· Bach, J. S.: Endlich wird mein Joch (3.árie z kantáty Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56) (Supraphon 1975, číslo snímku: 12605, převzato z Čs.rozhlasu) – Sólista: O.Peter – Continuo: Hála, Sláma – Ars rediviva/ J.Vagoun hoboj/Nastudování: M.Munclinger

· Italské settecento: Corelli, A./Locatelli, P./Scarlatti, A./Vivaldi, A./Sammartini, G. (Supraphon 1977, 1 11 1676) – M.Munclinger, J.Jelínek, A.Novák, V.Jouza, F.Sláma, J.Hála – Realizace M.Munclinger

· Benda, J.A.: Koncerty pro cembalo a smyčcové nástroje (Supraphon 1978 – Reedice 1990, 11 1001-2) – Sólista, realizace cembalového partu a kadence J.Hála – A.Novák, V.Jouza, K.Špelina, F.Sláma, F.Pošta

· Leclair, J.M.: Komorní skladby s flétnou (Supraphon 1978, 111 1996 G) – M.Munclinger, J.Jelínek, A.Novák, J.Kroft, K.Špelina, F.Sláma, F.Pošta, J.Hála

· Bach, J.S.: Kantáty BWV 204 a BWV 209 (Supraphon 1978, 1112 2453 G) – Sólistka: J.Jonášová – Orchestr Ars rediviva/Sólisté: J.Válek, P.Verner, J.Krejčí, A.Novák, F.Sláma, J.Hála/Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Scarlatti, A.: Arianna. Kantáta pro soprán a orchestr (Panton 1978, 11 0713) – Sólistka: B.Šulcová – Continuo: J.Hála, F.Sláma – Orchestr Ars rediviva/Realizace a dirigent: M.Munclinger

· Bach, C.P.E./Bach, W.F.: Sonáty (Supraphon 1979, 1111 2615 G) – K.Špelina viola – J.Hála, F.Sláma continuo

· Bach, J.S.: Umění fugy (Supraphon 1981, 1411 2971-72 – Reedice: Supraphon 1995) – J.Mihule, F.Kimel, F.Herman, J.Seidl, J.Kroft, J.Kratochvíl, P.Novobilský, P.Kristián, J.Köhler, V.Horák, J.Baxa, J.Buble, K.Špelina, K.Řehák, V.Kohlmann, I.Pazour, F.Sláma, L.Pospíšil, V.Velan, F.Pošta, V.Mach, I.Klánský, S.Bogunia – Instrumentace, realizace a dirigent: M.Munclinger

· Bach, J.S.: Concertos (Supraphon 1983, 1110 3173) – Sólisté: J.Mihule, F.Kimel, F.Sláma – Continuo: V.Moučka, F.Pošta, J.Hála – Orchestr Ars rediviva/Rekonstrukce koncertů, realizace a dirigent: M.Munclinger

· Bach, J.S.: Flute Concertos (CBS Masterworks 1984, CB/331 IM 39022) – Sólista: J.-P.Rampal – Continuo: F.Sláma, F.Pošta, J.Hála – Orchestr Ars rediviva/ Rekonstrukce, realizace a dirigent: M.Munclinger

· Bach, J.S./Bach, C.P.E./Bach, W.F./Bach, J.C. (Supraphon 1985, 1111 4361) M.Munclinger, L.Svárovský, P.Verner, A.Novák, K.Špelina, F.Sláma, V.Moučka, K.Rayman, G.Lukšaité-Mrázková, I.Klánský

· Benda, F.: Koncerty pro flétnu, smyčcový orchestr a cembalo („Hommage a Milan Munclinger“) (Supraphon/Orfeo 1984, vydáno 1987, 1110 7161 – Reedice: Musica Bona 2006, C 151101) – Sólista A. Adorján – Continuo: F.Sláma, G.Lukšaité-Mrázková – Orchestr Ars rediviva/Realizace, kadence a dirigent: M.Munclinger – Poslední nahrávka, jejíž editace se Milan Munclinger zúčastnil.


· Richter, F. X. : Concerto in D Major for Flute and Orchestra/Benda, F. : Concerto in E Minor for Flute and Orchestra (Supraphon 1956/7, 2110-2-V; 081755-60/ DV 5317 – Edice Musica Antiqua Bohemica/ SUA 190 37) – Sólista: J.-P. Rampal – Continuo: V.Švihlíková – Pražský komorní orchestr/členové Ars rediviva (blíže neuvedeno) – Kadence, realizace a dirigent: M.Munclinger


Rešerše provedl: Supraphon Music a.s., Oddělení dokumentace. 7.6. 2006

Zadání rešerší, chronologické uspořádání a revize: Slámová © 2006

Za ochotu při realizaci rešerší děkuji zejména paní Heleně Bartíkové, vedoucí Oddělení dokumentace.

Do tohoto přehledu jsou zahrnuty pouze nahrávky pro Supraphon a Panton, nikoli pro zahraniční společnosti (s výjimkou koprodukcí). Snímky uskutečněné členy Ars rediviva jinak než pod názvem souboru nemusí být v seznamu uvedeny. Stejně tak nejsou zachyceny zahraniční CD-reedice, ať už samostatné či dílčí. Doporučuji nahlédnout zejména do internetových stránek Jean-Pierre Rampal, Nedda Casei, Maurice André. Za všechna doplnění a upřesnění předem děkuji! Zároveň je možné v případě zájmu poskytnout bližší informace o uvedených snímcích.