Menu Close

Josef František Munclingr – životopisná data

Významný český basbarytonista a operní režisér Josef František Munclingr se narodil 13. září 1888 v Nítkovicích u Litenčic na Kroměřížsku. Poté, co oba jeho rodiče zemřeli, vyrůstal u svého strýce Františka, který byl členem divadelního orchestru ve Lvově a hrál pod taktovkou L.Čelanského. V roce 1911 Munclingr absolvoval gymnázium, pak lvovskou konzervatoř (Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie), kde jeho učiteli byli mj. Stanisław Niewiadomski a Mieczysław Sołtys. Zároveň navštěvoval přednášky na univerzitě a soukromě studoval výtvarné umění. Ještě jako gymnasista psal pro noviny (např. studie o české literatuře a moderním českém malířství) a pro kabaret. Byl také úspěšným karikaturistou, režíroval studentské divadlo, byl členem lvovského akademického pěveckého sboru. V jednom ze svých dopisů tehdy napsal: Pokušení jsou to tak mocná, že nejen nemohu, ale ještě ani nechci propadnout jen jedinému z nich.


Josef František Munclingr, Poznaň 1913

Zásadní obrat nastal, když mu – ještě před absolutoriem – nabídl Teatr Miejski ve Lvově roli Collina v Pucciniho Bohémě a poté i další významné basové party. Následovalo angažmá v Poznani, Krakově a ve Varšavě (Operní studio Piotrowsky, Teatr Wielki, Teatr Stoleczny, kde se v roce 1919 stal zároveň i šéfrežisérem opery). Hostoval ale i v pražském Národním divadle (poprvé jako Ramphis ve Verdiho Aidě v roce 1912), v Košicích, Plzni, Brně, Vídni, Berlíně, Cáchách, Budapešti, Paříži a v dalších evropských městech.


Mezi členy lvovského akademického sboru – JFM ve druhé řadě, první zleva

Zároveň ho stále více lákala práce režijní, zejména avantgardní inscenační techniky. Jeho debutem byly v roce 1915 Hoffmannovy povídky. Ve Varšavě založil i vlastní činoherní studio. O svých názorech a praktických zkušenostech z tohoto období publikoval řadu článků v předních polských odborných časopisech (Muzyka, Scena Polska) a vrátil se k nim i ve svých knihách Hercova tvář a maska (1940) a Hercova technika (1948).

V roce 1921-23 (24?) Munclingr působil jako zpěvák a režisér nedávno založeného Slovenského národního divadla v Bratislavě a v Košicích. Se strýcovým přítelem Milanem Zunou zde mezi jiným režijně spolupracoval na známé premiéře Káti Kabanové (24.3.1923), kterou sám Leoš Janáček označil za naše „dosud nejlepší provedení”. S ohlasem doma i v zahraničí se setkalo také nastudování Hoffmannových povídek (premiéra 29.1.1922) s Munclingrovými expresionistickými dekoracemi a scénickými efekty.

V Bratislavě se Josef František seznámil se svou ženou, herečkou Lenkou Honty (v sezóně 1921-22 hrála např. titulní roli v Tajovského Matce, která měla příznivou odezvu u kritiky). Bratr Lenky Honty, fotograf a malíř Tibor Honty spolupracoval s J.F.Munclingrem a později i s jeho synem Milanem na řadě uměleckých projektů.


Lenka Honty vítá v Bratislavě jménem členů Slovenského národního divadla Aloise Jiráska, 20.léta

Po úspěšném hostování ve Vídni podepsal Josef František Munclingr smlouvu s Vídeňskou státní operou. Téměř vzápětí však reagovalo i pražské Národní divadlo. Nový šéf opery Otakar Ostrčil nabídl Munclingrovi angažmá jako sólistovi a režisérovi. To rozhodlo. V následujících dvaceti pěti letech (od roku 1925) Munclingr významně spoluutvářel styl české operní scény; spolupracoval zejména s Otakarem Ostrčilem, Zdeňkem Chalabalou a Milanem Zunou. Vytvořil na sto šedesát rolí a desítky režijních inscenací. V souladu s ostrčilovskou dramaturgií se zaměřil především na české autory a soudobou hudbu, ale významnou součást jeho práce tvořila i velká díla klasického světového repertoáru.


JFM s Martou Krásovou a Luďkem Mandausem, 40.léta

Jako režisér vycházel, podobně jako Robert Polák, Emil Pollert, Vladimír Wuršer, Hanuš Thein, L.Mandaus a další, z vlastních zkušeností zpěváka. Zároveň ale uplatňoval i své všestranné znalosti z jiných oborů (světlo jako hlavní významotvorný prvek scénického prostoru, důraz na psychologii postav a zcivilnění hereckého projevu, oproštění od popisného scénického stylu s cílem vytvořit prostor pro zpěváka a jeho individualitu – tzv. „prázdné” jeviště). Ve své praktické režijní práci jako první uplatnil některé technické novinky (např. filmovou projekci dekorací, zvukové aparatury).


Během příprav premiéry Zichovy Viny, 1928. – Zprava: JFM, Otakar Zich, Marie Veselá, Otakar Ostrčil, Emil Pollert, Marta Krásová, Jan Konstantin, Miloslav Jeník

Pracoval také ve stavovských hereckých organizacích: jako člen výkonného výboru Mezinárodní herecké unie, od roku 1928 jako člen představenstva Svazu českého herectva (v letech 1933-38 byl jeho předsedou), jako člen Státní divadelní rady. Spoluredigoval časopis Divadlo. Propagoval českou hudbu na zahraničních scénách (Janáček, Martinů, Ostrčil, Fibich). Překládal z polštiny, ruštiny, italštiny, němčiny a francouzštiny, publikoval řadu teoretických studií, psal libreta, s úspěchem vystupoval také koncertně (Mozart, Gluck, Schubert, Čajkovský). Své obrazy a scénické návrhy vystavoval v Praze, Varšavě a Paříži. Byl jedním z iniciátorů Svazu polských divadelníků a po desítky let neúnavně přispíval k rozvoji česko-polských kulturních vztahů.


S polskou herečkou Mieczysławou Ćwiklińskou při natáčení filmu Hraniční ulička

Po svém vynuceném odchodu z Národního divadla na počátku 50. let pokračoval Munclingr navzdory těžké nemoci ve své práci, inicioval a fpomáhal založit katedru operní režie na brněnské JAMU. Stal se také jejím prvním pedagogem – jeho žáky byli mezi jinými Lubomír Selinger, František Kunc, Emílie Zachardová, pozdější šéfrežisér opery bratislavského Národního divadla Branislav Kriška a šéfrežisér Janáčkovy opery v Brně Václav Věžník. Ten ho ve svých vzpomínkách charakterizoval takto: „…byl to vynikající pedagog a vynikající člověk, bral umění jako službu divákovi a autorovi. Velké etické hodnoty, smysl a poslání našeho budoucího povolání nám zpřístupnil takovým neodolatelným způsobem, že na to nelze zapomenout. Vytvořil v Brně vynikající inscenace oper; staly se mezníkem poválečné brněnské éry…”


Dopis Václava Věžníka a Branislava Krišky Josefu Františku Munclingrovi, 1954

Josef František Munclingr zemřel 31.října 1954 v Mariánských Lázních.

ROLE (výběr):

 

Dvořák: Marbuel; Lucifer (Čert a Káča) – Vilém z Harasova (Jakobín) – Vodník (Rusalka)

Fibich: Vitoraz (Šárka) – Stefano (Bouře) – Kajetán (Nevěsta Mesinská)

Foerster: Žitný (Srdce) – Rubač (Eva)

Janáček: Stárek (Její pastorkyňa) – Dikoj (Káťa Kabanová)

Jeremiáš: Předseda soudu (Bratři Karamazovi)

Kovařovic: Matěj Přibek; Koš; President soudu (Psohlavci)

Martinů: Bas (Špalíček) – Námořník (Julietta) – Vypravěč; Principál (Hry o Marii)

Němeček: Smrt (Rajská zahrada)

Novák: Vodník Ivan (Lucerna) – Arnošt z Pardubic (Karlštejn)

Ostrčil: Asoka (Kunálovy oči)

Smetana: Kecal (Prodaná nevěsta) – Malina (Tajemství) – Otec Paloucký (Hubička) – Chrudoš (Libuše) – Rarach (Čertova stěna) – Žalářník (Dalibor) – Wolfram Olbramovic (Braniboři v Čechách)

 

D’Albert: Moruccio; Tommaso (Nížina)

Beethoven: Rocco (Fidelio)

Bellini: Orovist (Norma)

Berg: Tovaryš (Vojcek)

Bizet: Zuniga (Carmen)

Boito: Mefistofeles (Mefistofeles)

Čajkovskij: Kočubej (Mazepa) – Gremin (Eugen Oněgin)

Gounod: Mefistofeles (Faust a Markétka)

Halévy: Kardinál Brogni (Židovka)

Korsakov: Varjažský host (Sadko)

Leoncavallo: Tonio (Komedianti)

Massenet: Hrabě de Grieux (Manon) – Správce (Werther)

Meyerbeer: St.Bris; Mareel (Hugenoti) – Kardinál; Bramín; Don Pedro (Afričanka)

Moniuszko: Stolník (Halka) – Zaklínač (Dziady)

Mozart: Sarastro (Kouzelná flélna) – Leporello; Komtur (Don Giovanni) – Osmin (Únos ze Serailu)

Musorgskij: Boris; Varlaam; Pimen (Boris Godunov)

Nicolai: Falstaff (Veselé ženy windsorské)

Offenbach: Lindorf/Coppélius/Dapertutto/Miracle (Hoffmannovy povídky) – Pluto (Orfeus v podsvětí)

Puccini: Collin (Bohéma) – Cesare Angelotti (Tosca) – Simone (Gianni Schicchi) – Bonz (Madame Butterfly)

Rossini: Basilio (Lazebník sevilský)

Verdi: Velký Inkvisitor (Don Carlos) – Ramfis; Velekněz (Aida) – Hrabě Monterone (Rigoletto) – Calatrava (Síla osudu)

Wagner: Král (Lohengrin) – Daland (Bludný Holanďan) – Wotan (Valkýra) – Hagen (Soumrak bohů) – Marke (Tristan a Isolda)

Weber: Kašpar; Poustevník (Čarostřelec)

 

Podrobný přehled Munclingrových rolí a inscenací v Archivu Národního divadla v Praze

 


 

Použité prameny:

 • Pozůstalost Josefa Františka Munclingra, Archiv Františka Slámy
 • Josef František Munclingr: Hercova tvář a maska (předmluva dr.J.M.Kvapil). Českomoravský kompas, Praha 1940 (pro tisk připraveno 1938)
 • Josef František Munclingr: Hercova technika. Fotografie Tibor Honty. Nakladatelství J.Dolejší, Praha 1948
 • Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek 2. Státní hudební vydavatelství, Praha 1965
 • PhDr. Vladimír Procházka, CSc. a kol.: Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního. Academia, Praha 1988
 • Jarmila Brožovská, Eugenie Dufková, Bořivoj Srba: Postavy brněnského jeviště. Svazek 2 (1884-1989). Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. Státní divadlo v Brně, Brno 1985-1989
 • Milan Polák: Premiéry Východoslovenského národného divadla v Košiciach 1924-1930 a 1937-1938. Národné divadelné centrum, Bratislava 1995
 • Elena Martišová-Blahová: Slovenské národné divadlo 1920-1995. Národné divadelné centrum, Bratislava 1996
 • Josef Tomeš a kol.: Český biografický slovník XX. století. Svazek 2. Praha 1999
 • Dalibor Janota, Jan Kučera: Malá encyklopedie české opery. Paseka, Praha 1999
 • Články o Josefu Františku Munclingrovi v časopisech Divadlo a Hudební rozhledy

 

Za podrobné údaje o působení Josefa Františka Munclingra na Slovensku zejména děkuji PhDr. Andreji Maťašíkovi z Kabinetu divadla a filmu SAV, šéfredaktorovi časopisu Slovenské divadlo.

 

Více k tomuto tématu: Josef František Munclingr , Milan Munclinger 1923-1986