Menu Close

Josef František Munclingr

Ještě mnohem dříve, než jsem se v Českém komorním orchestru setkal s Milanem Munclingrem, slýchal jsem o jeho otci Josefu Františkovi. Na chodbách pražské konzervatoře se občas vyprávěly aktuální historky z divadelního zákulisí a o čarodějnické režijní kuchyni Munclingra staršího mluvil s uznáním dokonce i takový superserioso typ jako doktor Emil Hradecký, náš tehdy nejmilovanější konzervatorní učitel. A tak se někteří z nás vypravili „na bidýlko” Národního, když Josef František režíroval. Chystal se myslím Boitův Mefisto, a protože jsme tehdy věděli o scénické práci jen pramálo, nezdálo se nám, že by se na jevišti odehrávalo něco zásadně avantgardního. Zato jsme si ale nemohli nevšimnout Munclingrova kouzla osobnosti – dnes by se asi nejspíš řeklo charismatu. Sbor k němu vzhlížel a všichni kolem pracovali jako včeličky, aniž by k tomu byli nějak zvlášť pobízeni. Josef František přitom rozhodně nebyl typ divadelní celebrity, která šumně vpluje na scénu a žoviálně zahlaholí, aby na sebe strhla pozornost. Právě naopak. Působil věcně a nenápadně, skoro ostýchavě, mluvil tiše a hodně naslouchal ostatním. Občas ovšem předzpívával, sboru i sólistům, měl zjevně velké znalosti partitury a jasnou představu o inscenaci.

Později jsem během zkoušek Ars a Filharmonie několikrát slyšel, jak o Josefu Františkovi vyprávějí pamětníci, hlavně Martička Krásová. A znovu se mi vybavil člověk vědoucí, statečný a trpělivý, s humorem okořeněným lehkou dávkou laskavé ironie.

Myslím, že Milan Munclinger měl k otci silný vztah, ale za těch čtyřicet let, co jsme se znali, se o něm zmínil jen několikrát; hlavně o jeho mládí v Polsku, o začátcích v Bratislavě, o Hoffmannových povídkách, k nimž to Josefa Františka prý mocně táhlo a které sehrály v jeho životě několikrát významnou roli. Když jsme si po letech občas povídali o E.T.A.Hoffmannovi s mou dcerou Janou, pochopil jsem proč. Byl moderní v nejaktuálnějším smyslu toho slova. Bystrý ironický intelekt, ale i člověk vydaný napospas strašidlům uvnitř sebe sama; osamělý ztracenec v pokřiveném světě, jemuž jen Coppéliova optická šidítka dodávají iluzi dokonalosti. Jak ale rozeznat realitu a fikci, když Coppéliova moc je stále větší a jeho vynálezy ovládají náš život stále dokonaleji a nepostřehnutelněji?

Pro expresionistu, který miloval Offenbachův groteskní styl, tu byla ne jedna, ale hned několik výzev najednou. Lákalo zřejmě už to, že do roku 1915, kdy Munclingr poprvé Povídky inscenoval, se v repertoáru evropských divadel objevovaly jen vzácně. Krom toho tu na režiséra číhá – pokud vím, až dodnes – řada úskalí a rébusů (třeba jen úctyhodná délka Povídek, která se většinou řeší škrty a přesuny v partituře; ale je tu i prolínání časových rovin, skutečnosti a iluze – jedinečné sousto pro experimentátora nadšeného pro technické novinky).

A do třetice: Pro basbarytonisty napsal Offenbach v Hoffmannových povídkách nádhernou čtyřroli (Lindorf – Coppélius – Dapertutto – doktor Miracle), která nabízí úžasnou příležitost blýsknout se i hereckým uměním a maskou a vychutnat si každého z těch čtyř mysteriózních zloduchů, jak náleží. Josef František tu prý míval potlesk na otevřené scéně a Dapertuttovu árii „Scintille diamant” natočil také na desku. A vzpomínám si, že i Munclinger junior dokonale ovládal Coppéliovo „J’ai des vrais yeux, des beaux yeux” – které předzpívával při dlouhých cestách autem, a dokonce i Jean-Pierre Rampalovi během jakési kratochvilné seance v pověstném „tenorklubu”.

 

(Citováno z rukopisu Františka Slámy Poslední vzpomínky, 2003)


Josef František Munclingr jako doktor Miracle v Hoffmannových povídkách. Vlevo popis líčení, které použil, a charakteristika postavy. ( Z Munclingrovy knihy Herova tvář a maska)

Více k tomuto tématu: Josef František Munclingr – životopisná data, Milan Munclinger 1923-1986