Česky English

O webu

Webové stránky www.frantisekslama.com se snaží o maximální přistupnost obsahu a funkčnosti. Web respektuje česká pravidla přístupného webu.

Struktura vzhledu a obsahu je tvořena pomocí strukturálního XHTML 1.0 Strict.
Visuální prezentace je tvoředa pomocí kaskádových stylů (CSS).

Webové stránky využívají redakční systém Benefio CMS↗.

Texty

Všechny publikované texty jsou definovány v relatiních jednotkách a je možné měnit jejich velikos užitím standartních nástrojů Vašeho internetového prohlížeče.

Tisk

Webová stránky obsahují rovněž speciální CSS styl pro tisk. Všechny stránky jsou tisknutelné standartními prostředky bez omezení.

Kontakt na administrátora

V případě problémů nebo nedostatků této internatové prezentace neváhejte kontaktovat administrátora na e-mailu webmaster@benefio.cz.